Reguleringsplanen for Økern Torgvei er vedtatt

Reguleringsplanen for Økern Torgvei er vedtatt

21. juni vedtok Oslo Bystyre detaljreguleringen for Økern Torgvei 6 m. fl., utarbeidet av GHA for Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune.

Reguleringsplanen for Økern Torgvei er vedtatt

Reguleringen omfatter ny ungdomsskole, flerbrukshall, barnehage, torg og møteplasser, boliger, turdrag og bydelspark!

Prosjektet vil tilføre mange nye kvaliteter til beboerne i Økern/Løren området og i påvente av byggeprosjektene skal det etableres midlertidige aktivitetstiltak for barn og unge på tomta.