Vippetangen

Vippetangen

Vippetangen

En ny terminalbygning foreslås på Revierkaia, Vippetangen. Oppdraget var å se på om den nye terminalen kunne betjene både cruisebåter og fergetrafikk, og samtidig være en aktivitetspark. Prosjektforslaget viser en effektivisert og komprimert terminal i forhold til dagens logistikk og kjøremønster. Bygningen er delt i to nivåer; et nedre plan for oppstilling av biler, busser, trailere og vogntog og et øvre nivå for park og kommersielle aktiviteter. Ved bruk av varierte landskapselementer og vegetasjon tilpasset stedets klima, illustrerte prosjektet muligheten av å skape et differensiert naturlandskap og aktivitetsområde, med inspirasjon hentet fra det norske kystlandskapet.

/ Landskap

Status  Parallelloppdrag 2006

Oppdragsgiver  Oslo Kommune

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  11.000 m2

Vippetangen