Biblioteket i Stockholm

Biblioteket i Stockholm

Biblioteket i Stockholm

En samling rom

Konkurransen omhandlet et større tilbygg til Stockholms Stadsbibliotek tegnet av Asplund fra 1928. Konkurranseforslaget er et tilbygg organisert gjennom en rekke rom forbundet med hverandre i en konfigurasjon som i et klassisk palass. Hvert rom får unike romlig kvaliteter som inneholder en spesifikk del av bibliotekets samling og skal inspirere til læring gjennom spontanitet og oppdagelser.

Rommene danner mange mindre bygningsvolumer som igjen danner indre hager og lommeparker ut mot tilstøtende byrom. Bygningsvolumene gjør at det nye tilbygget skaleres ned og underordner seg Asplunds hovedbygg, samtidig som alle volumene inngår i en helhet.

/ Arkitektur

Status  Åpen konkurranse 2006

Oppdragsgiver  Stockholm Statsbyggnadskontor

Lokasjon  Stockholm, Sverige

Størrelse  24.000 m2

Biblioteket i Stockholm