Østsamisk museum

Østsamisk museum

Østsamisk museum

Konkurranseforslaget illustrerer en mulighet til å benytte museumsbygget som et aktivt møtested og at det kan, inspirert av samisk kultur, operere som et landemerke og referansepunkt i det åpne landskapet. Parkering og atkomst finner sted på en større samisk ristning/figur i bakken. Mange ulike stier leder den besøkende gjennom den tette bjørkeskogen til «plassen». En regulært formet flerbrukssal flyter over lav bjørkevegetasjon understøttet av et nedre irregulært volum med inngang og støttefunksjoner. Den lukkede flerbrukshallen får lys gjennom et semitransparent gulv som også fungerer som en storskala utelampe i mørketiden.

/ Arkitektur

Status  Åpen konkurranse 2003, hedrende omtale

Oppdragsgiver  Statsbygg

Lokasjon  Neiden, Norge

Størrelse  800

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Tai Grung

Østsamisk museum