Jøssingfjorden

Jøssingfjorden

Jøssingfjorden

Konkurranse om et Museum med fokus på sammenhengen mellom geologi og bergverk der utgangspunktet er Dalanes unike geologi og regionens mangeårige bergverksdrift. Konkurranseforslaget illustrerer et renskåret objekt, et stykke fjell, plassert midt i det spektakulære landskapet innerst i Jøssingfjorden.  Objektet vil stå i kontrast til naturomgivelsene, utgjøre et landemerke for området og være meningsbærende i forhold til historien og teknologien.  Senteret er organisert over 3 etasjer og samlokalisering av funksjoner har vært viktig for å få en energieffektiv struktur og minske arealer til sirkulasjon. Tredimensjonaliteten er utnyttet til å skape rike romlige relasjoner og utsyn til landskapet i de ulike rommene.

/ Arkitektur

Status  Åpen konkurranse 2011

Oppdragsgiver  Eigersund, Sokndal, Bjerkreim, Lund Kommune

Lokasjon  Jøssingfjorden, Norge

Størrelse  1530 m2

Jøssingfjorden
Jøssingfjorden
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde