Holm

Holm

Holm

Konkurranseforslaget «Holmgang» omdefinerer stedet fra å være et fergestopp til å bli en lokal destinasjon og møteplass. Rundt en ny sentral kiosk/ servicebygning organiseres vei, parkering, fergeleielogistikk, turstier, båtslipp med mer. En ny rundkjøring skaper en tydelig og rasjonell trafikkflyt og unngår at lokalgata blir en blindvei.  Den runde kiosken fungerer som et landemerke både fra sjø og land og blir et identitetsskapende element.

/ Landskap

Status  Invitert konkurranse 2008, 1. pris

Oppdragsgiver  Statens Vegvesen

Lokasjon  Holm, Norge

Holm
Holm
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde