Filipstad

Filipstad

Filipstad

Utstillingsforslaget illustrerte muligheter for midlertidig bruk av Filipstad som park og på den måten la tomten ligge til fremtidige generasjoner mens resten av Fjordbyen bygges ut. Parken foreslås lagt ut som et kontinuerlig bånd rundt hele tomen for å sikre full offentlig tilgjengelighet. Båndet blir spesifikt ved at det programmeres, utvides og opererer ulikt avhengig av hvilke eksisterende forhold den har på sin ytterside (vei, vann, terminal, by og bygg). Parkens former danner soner med ulik karakter «på innsiden» der temporære programmer og eksisterende funksjoner kan sameksistere.

/ Stedsutvikling

Status  Utstillingsprosjekt 2004

Oppdragsgiver  OAF/NAL

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  15.500m2

Filipstad