Bærekraft gir langsiktighet

Bærekraft gir langsiktighet

Bygningene er en moderne tolkning av «trebyen» Stavanger som består av sammensatte bygningsvolumer, hvit trekledning og skråtak som skaper et variert og komplekst bygningslandskap. I B2-prosjektet er derfor hvert bygg en sammensetning av to forskjøvede volumer med henholdsvis 4 og 6 etasjer med motsatt takgeometri og lett trekledning (fasader går fra tradisjonell vestlandspanel på den ene siden til vertikale paneler på den andre).

Venstre bilde
Høyre bilde
Høyre bilde

Ambisiøse ideer som skaper kvalitet og merverdi for oppdragsgiver og samfunn.

GHA har fokus på varighet og langsiktighet i alle prosjekter vi er involvert i. Vi jobber alltid med arkitektur, urbanisme og landskap, sett i sammenheng. Vi utfordrer det konvensjonelle og tenker nytt, slik at vi kan levere et produkt som har en positiv påvirkning på samfunnet.

Bærekraft gir langsiktighet

Nasjonal arkitekturpolitikk (H2)

Regjeringen lanserte i 2009 publikasjonen arkitektur.nå – Norsk arkitekturpolitikk. Her legges det til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet som omfatter alle våre menneskeskapte omgivelser; “Det favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap.

Nasjonal arkitekturpolitikk (H3)

Regjeringen lanserte i 2009 publikasjonen arkitektur.nå – Norsk arkitekturpolitikk. Her legges det til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet som omfatter alle våre menneskeskapte omgivelser; “Det favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap.

Nasjonal arkitekturpolitikk (H4)

Regjeringen lanserte i 2009 publikasjonen arkitektur.nå – Norsk arkitekturpolitikk. Her legges det til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet som omfatter alle våre menneskeskapte omgivelser; “Det favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap.

Nasjonal arkitekturpolitikk (H5)

Regjeringen lanserte i 2009 publikasjonen arkitektur.nå – Norsk arkitekturpolitikk. Her legges det til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet som omfatter alle våre menneskeskapte omgivelser; “Det favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap.

Dette er et blockquote, som et sitat eller et viktig utdrag fra teksten.

Nasjonal arkitekturpolitikk (H5)

Regjeringen lanserte i 2009 publikasjonen arkitektur.nå – Norsk arkitekturpolitikk. Her legges det til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet som omfatter alle våre menneskeskapte omgivelser; “Det favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap.

Følgende seks innsatsområder står sentralt: (H3)

Følgende seks innsatsområder står sentralt: (H3)

  1. Miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen
  2. Miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen
  3. Miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen